Идеен проект по параметри на клиента

Обработка и предпечат

Визуализация

Изработване на мостра

Логистично обслужване на поръчките

Ползване на митнически складове, обработка на товари

Изработване на луксозни подаръчни продукти за ВИП клиенти

Външна реклама

Изработване на картонени стелажи и кутии

Създаване на корпоративен имидж и идентичност

Индивидуални дизайнерски проекти

Създаване на уникални продукти

Организиране на корпоративни събития

Семинари

Уъркшопи

Уебинари